Tag sunnah

Adakah Aqiqah Bagi Janin Pasca Keguguran?

Pemberian nama dan akikah adalah amalan yang dilakukan ketika janin lahir dari rahim ibu dalam keadaan hidup (selamat). Semata-mata telah terjadi pembuahan pada fase al-nuthfah (bertemunya sel ovum dan sperma), yang berlanjut pada berkembangnya janin menuju fase alaqah (segumpal darah),…